Vukovar
Vučedol
16.5.2014. 6:02:18h
Počinju radovi na stalnom postavu Muzeja vučedolske kulture
U Muzeju vučedolske kulture danas počinju radovi na stalnom postavu. Uz izložbu o povijesti lokaliteta i istraživanjima te videoprojekciju, razgledavanje zgrade, potom obilazak prostora parka sa šetnicom preko platoa vučedolskog Gradeca i Radionice starih zanata i obnovljene Vile Streim, o tom će govoriti ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, ministar turizma Darko Lorencin, Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja, ravnateljica Mirela Hutinec, povjerenik Vlade za grad Vukovar Damir Grizelj te vukovarsko-srijemski župan Božo Galić.
Crucifixion / wikipedia.org

U Muzeju vučedolske kulture danas počinju radovi na stalnom postavu. Uz izložbu o povijesti lokaliteta i istraživanjima te videoprojekciju, razgledavanje zgrade, potom obilazak prostora parka sa šetnicom preko platoa vučedolskog Gradeca i Radionice starih zanata i obnovljene Vile Streim, o tom će govoriti ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, ministar turizma Darko Lorencin, Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja, ravnateljica Mirela Hutinec, povjerenik Vlade za grad Vukovar Damir Grizelj te vukovarsko-srijemski župan Božo Galić.
Za radove na stalnom postavu muzeja Ministarstvo kulture izdvojilo je 15 milijuna kuna i njima završava faza koja je obuhvatila gradnju muzeja te pripreme za projektnu dokumentaciju Arheološkog parka Vučedol. To je i početak novog multifunkcionalnog projekta koji obuhvaća program sustavnih, interdisciplinarnih istraživanja arheološkog lokaliteta Vučedol, koji širi prostor Vučedola predstavlja kao arheološko–povijesni, turističko-ugostiteljski i športsko–rekreacijski centar.
Realizacija projekta vrijednog 130 milijuna kuna moguća je na tragu svih relevantnih podloga koje ovaj prostor nudi: izuzetno atraktivni prirodni uvjeti te Dunav koji se na tom mjestu razlijeva oko velikog broja pješčanih otoka, 20 metara iznad Dunava uzdignuta je lesna ploča prekrivena raslinjem i vinogradima s kojih se pruža vidik u širinu od deset kilometara; arheološka podloga svjetski poznatog lokaliteta Vučedol kojega su tri platoa prapovijesnog naselja orijentirana u polukrugu prema Dunavu, sagrađena muzejska infrastruktura, te u ratu uništeni ugostiteljsko-turistički i športsko-rekreacijski kapaciteti kao dio izletišta.
Taj zahtjevan interdisciplinarni projekt sastoji se od dvije cjeline: znanstveno-arheološke (Muzej, znanstveno-istraživački centar u Vili Streim, arheološki park, planetarij, rekonstrukcija vučedolskih kuća, sojenica, arheološka škola, eksperimentalna arheologija, radionice starih zanata, konzervatorsko-restauratorske radionice, umjetničke radionice, edukativne radionice za djecu, šetnje vidikovcima...), te turističko-ugostiteljska i sportsko-rekreativna.
Do kraja prvog kvartala 2015. bit će dovršena potrebna dokumentacija, početak radova je u drugom kvartalu 2015., a dovršetak se planira 2018. Projekt Vukovar–Vučedol–Ilok financira Vlada RH s 25 posto i Razvojna banka Vijeća Europe sa 75 posto, u ukupnom iznosu od 226,288.358 kuna.

Piše: N.Vek.

COPYRIGHT!
Svi tekstovi, slike, zaštićeni trgovački znaci te sa bilo koje druge osnove zaštićeni "objekti/subjekti" zakonom o autorskim ili drugim pravima postavljeni na ovom portalu u vlasništvu su izvora koji je naveden uz određenu sliku ili tekst te su objavljeni uz odobrenje nositelja autorskih prava. Svi materijali sa izvorom Croatialink.com u vlasništvu su našeg portala i mogu se koristiti isključivo uz pismeno odobrenje uredništva portala. Korištenjem odnosno pregledavanjem našeg portala slažete se sa uvjetima korištenja portala.
PRAVNA NAPOMENA!
Portal CroatiaLink.com napravljen je u dobroj vjeri i koristite ga na vlastitu odgovornost.
©CroDodo, 2004 ~ 2018, All rights reserved